0

Natali Dizdar

O meni: Život je proces istraživanja sebe, svijeta u kojem živimo i načina na koji se povezujemo sa ljudima oko sebe. Ponekad se na tom putu izgubimo i potrebna nam je podrška i pomoć drugog [...]

0

Ema Dragojević

O meni: Savjetovanje i psihoterapija privlačili su me još za vrijeme studija psihologije upravo zbog svog individualnog pristupa i posvećenosti pojedincu. Ono čemu težim u svom radu s klijentima [...]

0

Vanja Putarek

O meni: Psihologinja sam s iskustvom u savjetodavnom i psihoterapijskom te znanstveno-nastavnom radu. Diplomirala sam i doktorirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Završila sam [...]

0

Ana Jantolek

O meni: Tko me dobro poznaje, zna da volim slušati sugovornike, promišljati o onome što govore te ponoviti i pitati ako sam sve dobro razumjela. Ta vrsta konverzacije puna poštovanja prema drugoj [...]

0

Ana Horvat

O meni: Psihologinja s izraženim afinitetima za psihoterapijski rad. Dominantni psihoterapijski pravac na kojeg se oslanjam u radu s ljudima jest geštalt psihoterapija, no sklona sam njegovati [...]

0

Ivona Maras

O meni: Diplomirala sam psihologiju na Filozofskom fakultetu u Osijeku 2013. godine. Završila sam drugi stupanj edukacije iz kognitivno-bihevioralnih terapija. Svojim terapijskim pristupom [...]