fbpx

Osnovne ljudske potrebe

Ljudska motivacija se u psihologiji često prikazuje pojednostavljeno pomoću tzv. motivacijskog ciklusa. Kada se pojavi neka potreba ili motiv, ona usmjerava ponašanje prema određenom cilju. Grafički prikazano ciklus izgleda ovako:

Osoba se ponaša tako da bi ostvarila svoj cilj, a pri tome se javljaju prepreke ili barijere. U ovom članku, usmjerit ćemo se na početak motivacijskog ciklusa, tj. na ljudske potrebe i motive.

Najosnovnija podjela ljudskih potreba je na primarne i sekundarne potrebe. Primarne potrebe su biološki i fiziološki uvjetovane, nužne su za preživljavanje, a uključuju potrebe za hranom i vodom, zrakom (kisikom), stalnom tjelesnom temperaturom te kod većine ljudi, za zadovoljavanjem seksualnog nagona. Iako su te potrebe prisutne kod svih ljudi, načini na koje se one zadovoljavaju razlikuju se od osobe do osobe te uvelike variraju ovisno o kulturi u kojoj je osoba odrasla.
Te varijacije, različitosti i načini ispunjenja, i kulturološki, a pogotovo individualni još više dolaze do izražaja kod takozvanih sekundarnih potreba. Sekundarne potrebe se stječu kroz iskustvo, uključuju različite psihološke i socijalne potrebe, češće su nesvjesne i snažno utječu na ponašanje svih ljudskih bića.
Prilično jasno definirano, ali ne baš i korisno, zar ne?

Mnogi psiholozi su se uhvatili u koštac s definiranjem ljudskih potreba, a svakako najpoznatija podjela ljudskih potreba je ona od Abrahama Maslowa, poznata i kao Maslowljeva piramida ljudskih potreba:

Pri tome biološke potrebe odgovaraju već opisanim primarnim ili biološkim/fiziološkim potrebama, a potrebe za sigurnošću uključuju za većinu ljudi krov nad glavom, siguran posao – financijsku sigurnost i sigurnost od fizičkih opasnosti. Potrebe za pripadanjem očituju se u potrebi za međuljudskim odnosima kao što su prijateljstvo, ljubavni odnos, roditeljstvo, ali i pripadanjem nekim društvenim skupinama – narodu, religijskoj zajednici, političkoj opciji, navijačkom pokretu i tako dalje. 

Potrebe za poštovanjem uključuju potrebu za profesionalnim uspjehom, osjećajem cijenjenosti u odnosima i društvu, pohvalama za dobro obavljen posao i drugim sličnim potrebama. Najviši cilj ljudskog djelovanja prema osnovnoj Maslow-ljevoj hijerarhiji ljudskih potreba je samoaktualizacija – pronalaženje najviših potencijala osobe te kreativno djelovanje u skladu s njima. 

Vjerojatno uočavate da su navedene potrebe prilično široko definirane. I sam Maslow je kasnije dodao još dvije potrebe svojoj piramidi, a iako je njegova klasifikacija doživjela opravdane kritike, uz nekoliko propusta pokazala se u suštini točnom te se zbog svoje jednostavnosti često koristi u popularnoj psihologiji.

Kakve to sve veze ima sa psihoterapijom?

Jedan od okvira kroz koji možemo promatrati ljudsko ponašanje je već predstavljeni okvir ljudskih potreba. 

Jednostavan odgovor na pitanje zašto se ljudi ponašaju kako se ponašaju, najčešće je upravo zbog svojih, svjesnih ili nesvjesnih, potreba.

Kroz psihoterapeutski rad, primijećeno je da se potrebe „višeg“ reda, koje su prisutne kod svih ljudi, često zanemaruju ili se pokušavaju ispuniti na različite i često neadekvatne, neprikladne i nefunkcionalne načine. Koristeći, osim spomenute Maslowljeve piramide, radove raznih autora kao što su Marshall B. Rosenberg, H.B. Danesh, William Glasser, John Burton i razni drugi donosimo tablicu osnovnih ljudskih potreba koje nas čine upravo ljudima, a tako ih često zanemarujemo ili neučinkovito pokušavamo ispuniti:

Kroz psihoterapeutski rad, primijećeno je da se potrebe „višeg“ reda, koje su prisutne kod svih ljudi, često zanemaruju ili se pokušavaju ispuniti na različite i često neadekvatne, neprikladne i nefunkcionalne načine.

Koristeći, osim spomenute Maslowljeve piramide, radove raznih autora kao što su Marshall B. Rosenberg, H.B. Danesh, William Glasser, John Burton i razni drugi donosimo tablicu osnovnih ljudskih potreba koje nas čine upravo ljudima, a tako ih često zanemarujemo ili neučinkovito pokušavamo ispuniti:

Samoaktualizacija Sigurnost Ljubav i pripadanje Značaj i svrha Fiziološke potrebe Igra
Inspiracija Krov nad glavom Intimnost Optimizam Voda Smijeh
Kreativnost Stabilnost Povjerenje Priznanje Hrana Zabava
Autentičnost Pravni poredak Podrška Samopoštovanje Spavanje/odmor Užitak
Osobni rast Fizička sigurnost Bliskost Učenje Izražavanje seksualnosti Dozvola da budeš dijete
Originalnost Financijska/ekonomska Razumijevanje Podučavanje Zrak/kisik
Radost življenja Siguran prijevoz Uvažavanje Napredak Toplina
Ispunjenje Sigurnost bližnjih Biti voljen Ostaviti trag Dodir
Vrijeme samo za sebe Kontrola Zajedništvo Samoizražavanje Fizička aktivnost/pokret
Privatnost Granice Prihvaćanje Nada
Iskrenost Seksualna intimnost Ugled
Privrženost Odgovornost
Poštovanje Integritet
Vlastita vrijednost

Namjerno smo izmiješali potrebe kako bismo naglasili da ne vjerujemo u grubu hijerarhiju. Navedenu tablicu smatramo dobrim okvirom za osvještavanje raznolikosti i širine potreba, njihovog intenziteta i stupnja zadovoljenosti pojedinih potreba u vašem životu. Ona nije plod znanstvenog rada, i dopuštamo da će nekome (s pravom) biti nelogična.

Ipak, ako ste u našoj tablici pronašli neke potrebe koje ste tek osvijestili ili biste ih u svome životu voljeli zadovoljiti na drugačiji i kvalitetniji način, naši psihoterapeuti vam mogu i rado će vam u tome pomoći.

Podijeli s prijateljima :)