fbpx

VRSTE TERAPIJE

Neuro-lingvistička psihoterapija (NLPt)

Neuro-lingvistička psihoterapija (NLPt) definira se kao sistemski imaginativna metoda psihoterapije s integrativno-kognitivnim osnovama, koja se razvila iz neuro-lingvističkog programiranja (NLP).

NLP i NLPt

Neuro-lingvističko programiranje – NLP
je metoda koju su sedamdesetih godina prošlog stoljeća u SAD-u razvili psiholog i informatičar  Richard Bandler i profesor lingvistike John Grinder s ciljem poticanja razvoja ljudskih potencijala, ljudske izvrsnosti. Od početka metoda se razvijala u nekoliko pravaca – u smjeru menadžmenta, edukacije, te savjetodavnog rada i psihoterapije.

Neuro-lingvistička psihoterapija (NLPt)
ima teorijski i metodički razrađenu jezgru i područje primjene kao psihoterapija, koja dugoročno omogućuje dubinski razvoj osobnosti, uključujući i kratkoročno djelotvorne intervencije. Polazi se od toga da je svijet previše kompleksan da bi ga se moglo shvatiti pomoću pojednostavljene, linearne logike te u tom smislu NLPt zauzima integrativni stav objedinjujući teorijski i praktički različite modele, od kojih svaki osvjetljava neko od područja.

Ti modeli su, između ostalih, fenomenološki pristup Williama Jamesa, koji naglašava važnost neposredne osjetilne percepcije na naše psihičke procese, transformacijska gramatika Noama Chomskog i opća semantika Alfreda Korzybskija, kibernetski orijentirana teorija Gregory Batesona, hipnoterapija Miltona Ericksona, socijalno-kognitivna teorija učenja Alberta Bandure.

Kad se koristi?

Cilj metode je pomoći i pružati potporu ljudima pri postizanju ekološki prihvatljivih ciljeva. Pritom je neophodno prvo osvijestiti i razumjeti strukturu i dinamiku postojeće „mape svijeta“ osobe, stavove i uvjerenja koji su u podlozi ponašanja. Naglašava se da svako ponašanje ima u sklopu sustava određenu „dobru namjeru“, funkciju koja je subjektivna podloga simptoma i tek nakon što osoba nju osvijesti stare fiksacije na unutarnje i vanjsko nedjelotvorno ponašanje i stavove mogu biti razriješene te mogu nastati novi, subjektivno i intersubjektivno zdraviji stavovi i oblici ponašanja.

“Ekologija” se u NLPt-u odnosi na uvažavanje cjelokupnog okruženja čovjeka, tako da “ekološki” ciljevi znače da su postignuti ciljevi i promjene ne samo dobri za samu osobu, već u najmanju ruku neće izazvati nikakve nepoželjne posljedice u njezinoj radnoj i obiteljskoj sredini, a po mogućnosti će i na njih povoljno utjecati.

Što očekivati?

Na početku se u okviru jasno definiranog terapijskog ugovora točno definiraju ciljevi terapije i kako će osoba prepoznati da ih je postigla.

Daljnji terapijski rad može se odvijati na raznim razinama:

  • Detaljna kognitivna analiza mišljenja i govora
  • Rad s tijelom, koji obuhvaća osvještavanje i produbljivanje kontakta s mudrošću tijela i tjelesnim procesima
  • Rad s nesvjesnim putem transa, vizualizacija, metafora, kreativnog izražavanja
  • Rad s vremenskom linijom (timeline)
  • Rad s unutarnjim dijelovima koji na brojne načine omogućava osvještavanje i utjecaj na unutarnju dinamiku.

NLPt koristi brojne tehnike razvijene u okviru NLP-a u okviru terapijskih procesa te kao davanje „alata“ klijentima kako bi i sami mogli nastaviti raditi na sebi na razne načine. Naglasak nije samo na rješavanju simptoma već prije svega na cjelokupnom rastu i razvoju pojedinca u skladu s njezinim/njegovima željama i potencijalima.

Terapeuti koji prakticiraju ovu vrstu terapije:

Podijeli s prijateljima :)