fbpx

VRSTE TERAPIJE

Logoterapija

Utemeljitelj logoterapije je Viktor Frankl, bečki psihijatar i neurolog koji je za vrijeme Drugog svjetskog rata proveo tri godine u koncentracijskom logoru Auschwitz. U logoru je izgubio većinu svoje obitelji, a na pri oslobođenju iz logora sa svojih 37 godina težio je svega 38 kilograma. Upravo je strašna patnja koju je proživio za vrijeme Drugog svjetskog rata potaknula Frankla na kreiranje psihoterapije usmjerene na smisao života.

Logoterapija smatra da čovjek može otkriti smisao života kroz kreativan rad, tako da nešto doživi ili upozna važnu osobu te kroz stav da i patnja imao smisao jer čovjeku uvijek ostaje sloboda odabira svoga stava prema određenoj situaciji. Pri tome Frankl naglašava da je pridavanje smisla patnji najmanje poželjan način pronalaska smisla u životu no ne manje vrijedan, i u nekim situacijama jedini mogući.

Kad se koristi?

Ova vrsta psihoterapije naročito je pogodna za tretman anksioznih poremećaja, fobija, opsesivno kompulzivnog poremećaja, depresije i shizofrenije. Po trajanju terapije spada u kraće psihoterapijske pristupe, a konkretno trajanje terapije i pojedinih sesija najbolje je definirati na prvom razgovoru s logoterapeutom.

Što očekivati?

Ključna uloga terapeuta u logoterapiji je da pomogne klijentu u pronalasku smisla te je po tome srodna egzistencijalističkoj psihoterapiji.

Prema Franklu čovjek je racionalno biće koje ima mogućnost izdizanja iznad svojih nagona te nesvjesnog djela ličnosti. Viktor Frankl naglašava i važnost duhovne dimenzije ljudskog života koju smatra onime što čovjeka izdiže iznad životinja i daje mu mogućnost odabira u svakoj situaciji. Kao glavni uzrok bolesti u modernom društvu logoterapija vidi nedostatak smisla u životu klijenta. Logoterapeuti su razvili i psihološke skale kojima je moguće mjeriti stupanj besmislenosti života kod svakog klijenta.

Potraga za smislom se ostvaruje ponajviše kroz dijalog psihoterapeuta i klijenta, a logoterapija kao dopunu u svom pristupu koristi i nekoliko tehnika prilagođenih iz drugih psihoterapeutskih škola.

Terapeuti koji prakticiraju ovu vrstu terapije:

Uskoro…

Podijeli s prijateljima :)