fbpx

VRSTE TERAPIJE

Kibernetika i sistemska terapija

Temelji kibernetike i sistemska terapija nastali su 1950ih godina, a ova psihoterapeutska škola bavi se proučavanjem “sistema” ljudskog funkcioniranja. Najčešći sistem koji proučavaju je obitelj s obzirom da ona ima i najveći utjecaj na čovjekov psihološki život. Karakteristika svakog ljudskog sistema je da je njegov ukupni zbroj drugačiji od zbroja njegovih pojedinih elemenata, tj. da se svi članovi obitelji moraju promatrati u skladu sa specifičnim međusobnim odnosima.

Temeljne odrednice kibernetike psihoterapije su usmjerenost na obrasce nastajanja problema koji se ponavljaju u povijesti sistema (obitelji), usmjerenost na budućnost i mogućnost izbora svake osobe unutar sistema te usmjerenost na njegovanje individualnih stvarnosti – percepcije svijeta svakog pojedinog člana sistema. Sistemska terapija naglašava važnost kulturalnih i jezičnih faktora u kreiranju percepcije pojedinca unutar sistema.

U skladu sa svojim postavkama, sistemska terapija izbjegava postavljanje specifičnih dijagnoza i analiziranje uzroka problema već je usmjerena na njihovo rješavanje na način na koji će svi članovi sistema imati koristi.

Kad se koristi?

Sistemska psihoterapija pokazala se uspješna u rješavanju gotovo svih psiholoških problema, a posebno se preporučuje kada je više članova sistema voljno sudjelovati u psihoterapiji. Uvjeti izvođenja psihoterapije predmet su dogovora između članova sistema i psihoterapeuta.

Što očekivati?

U svome radu terapeuti kibernetike psihoterapije koriste različite metode svojstvene drugim psihoterapeutskim pravcima, ali i neke specifičnosti kao što su pričanje priča, postavljanje moralnih dvojbi, crtanje karata sistema (npr. obiteljska karta), glumljenje i stvaranje novog okvira pri čemu terapeut ostalim članovima sistema predlaže novo tumačenje postojeće situacije.

Ako promatramo obitelj, prema sistemskoj terapiji klijent se može ponašati problematično iz više razloga – njegovo ponašanje može imati svrhu za obitelj koja je na prvi pogled neshvatljiva, to ponašanje može biti odraz loših ponašanja koja se nesvjesno prenose s generacije na generaciju te na posljetku, pojedinac može biti žrtva nesposobnosti obitelji za produktivno djelovanje u kritičnim razdobljima.

Promjenom jednog člana sistema mijenja se njegov odnos sa svim ostalim članovima, ali i međusobni odnosi članova te se stoga sistemska terapija uvijek trudi sagledati širi kontekst te uključiti više članova sistema u terapijski proces.

Terapeuti koji prakticiraju ovu vrstu terapije:

  • Tomislav Bišić-Pauletić Savjetodavni psihoterapeut kibernetike i sistemske terapije, mag.mus.
  • Nataša Bardak Kognitivno-bihevioralna psihoterapeutkinja, Sistemska obiteljska psihoterapeutkinja, edukantica OLI i shema terapije pod supervizijom, magistra psihologije
  • Sanja Hajdinjak Savjetodavna psihoterapeutkinja kibernetike i sistemske terapije, mag.oec.
Podijeli s prijateljima :)