fbpx

VRSTE TERAPIJE

Integrativna psihoterapija

Glavna karakteristika integrativne psihoterapije (IT) je kombiniranje psihoterapijskih tehnika iz različitih psihoterapeutskih škola (link na popis škola opisanih na str) kako bi se što bolje zadovoljile potrebe pojedinog klijenta. IT svoje tehnike temelji na vodećim spoznajama iz psihologije, medicine, biologije, sociologije i antropologije.

Integrativna psihoterapija smatra da se struktura čovjekove ličnosti sastoji od 3 glavna dijela – sebstva (selfa) koji predstavlja osnovu ličnosti, njezin nesvjesni i tjelesni dio, Ega koji predstavlja svjesni dio sebstva usmjeren na sadašnjost i identitet – svijest o sebi u interakciji s drugim osobama. U svome radu IT psihoterapeut pomaže klijentu na četiri osnovna načina, a oni su rad na svjesnosti, socijalizacija, aktiviranje kreativnih potencijala i pružanje solidarnosti.

Kad se koristi?

IT se pokazala posebno primjerena za rad s poremećajima ličnosti, psihosomatskim smetnjama i posttraumatskim stresnim poremećajem (PTSP). Zbog širine svojeg pristupa integrativna terapija uspješno tretira i sve ostale psihičke poremećaje i poteškoće, a pogodna je i za rad na osobnom rastu i razvoju. Također, iz IT su izrasli mnogi kreativni psihoterapijski pristupi kao što su terapija igrom, pisanjem, glumom, pokretom i sl.

Što očekivati?

U odnosu na većinu drugih psihoterapeutskih škola, ovaj pristup zahtjeva aktivniju ulogu klijenta. Sam naziv integrativna psihoterapija ima dvostruko značenje. Osim što naglašava ranije spomenutu integraciju različitih psihoterapeutskih tehnika i pravaca, on naglašava i integraciju emocionalnog, ponašajnog, fiziološkog i sustava mišljenja klijenta u skladnu cjelinu. IT se počeo razvijati 60-ih godina 20. stoljeća, a razvoj ovog psihoterapijskog smjera traje neprekidno sve do danas pri čemu posebno naglašava važnost cjeloživotne edukacije i konstantnog rada na sebi kod svojih praktičara – psihoterapeuta.

Terapeuti koji prakticiraju ovu vrstu terapije:

  • Zrinka Zarevski Integrativna psihoterapeutkinja, klinička psihologinja, mr. spec. psihotraumatologije
Podijeli s prijateljima :)