fbpx
Snježana Milanović Hromindr. med., psihijatar - psihoterapeut
  O meni:

  Sa ljudske strane mogu vam pružiti suosjećanje, podršku i povjerenje. Cilj mi je pomoći vam  kao osobi da ”pronađete samu sebe” i da u konačnici ostvarujete svoje potencijale na osobnom i na socijalnom nivou. Kao terapeut ću vas voditi na tom putu te ćemo napraviti terapijski plan koji će najviše odgovarati vašim potrebama. Zajedno ćemo jačati vaše samopouzdanje i vratiti nadu. Pomoći ću vam da bolje razumijete sebe i ljude oko sebe, da se bolje snalazite i nosite sa teškim životnim situacijam, a u kavim se i sada kao cijelo društvo nalazimo. Psihološko zdravlje i zrelost osobe manifestira se upravo sposobnošću razumijevanja sebe i svojih potreba, sposobnošću dobre komunikacije sa drugima kao i sposobnošću razumijevanja bliskih osoba te održavanja kvalitetnih i stabilnih odnosa s njima. Smatram da je to put kojem trebamo težiti. Moj terapijski pristup pri tome uključuje razboritu kombinaciju psihoanalitičke i suportivne tehnike uz relaksacijske metode, ovisno o vašim aktualnim potrebama.

  Biografija:

  Liječnica sam,  psihijatrica, subspecijalist psihoterapije. Psihoanalitički sam psihoterapeut pod supervizijom sa višegodišnjim iskustvom u individualnoj psihoterapiji. Od direktivnih tehnika završila sam kognitivno-bihevioralno savjetovanje te autogeni trening.

  Završila sam studij medicine u Splitu, dok sam specijalizaciju iz psihijatrije obavljala u Zadru, Splitu i u Zagrebu čime sam stekla iznimno iskustvo u radu sa kulturološkim različitostima ljudi našeg podneblja. Vjerujem da me je takvo iskustvo obogatilo i oblikovalo kao psihijatra i terapeuta, ali i kao osobu kakva danas jesam. Osobno iskustvo psihoanalitičke psihoterapije, supervizijski odnos  kao i dosadašnji rad sa klijentima jako mi je pomogao na vlastitome putu razumijevanja sebe i drugih, na putu samoostvarenja, kako u obiteljskome smislu, partnerstvu i majčinstvu tako i u društvenim odnosima i u radnome okružju.

  Moj terapijski pristup uključuje razboritu kombinaciju psihoanalitičke, kognitivne i suportivne tehnike uz relaksacijske metode, ovisno o potrebama osobe, a s ciljem da pomognem osobi koja traži pomoć da se u konačnici osloni na samu sebe, ali i na druge ljude te da ostvari svoj puni potencijal. Želim napomenuti kako je u mojem fokusu uvijek osoba koja traži pomoć, a ne bolest sama za sebe.

  Jezici na kojima provodim terapiju:

  hrvatski

  Mjesto boravka:

  Zadar, Hrvatska

  Primarna područja rada:
  •  Problemi u odnosima
  • Tjeskoba i panični napadi
  • Sram i krivnja
  • Traume i PTSP
  • Prilagodba na životne promjene
  • Perfekcionizam i samokritičnost
  • Kriza identiteta
  • Osobni razvoj i samoaktualizacija
  • Gubitak i žalovanje
  • Nisko samopouzdanje i samopoštovanje
  • Kako se nositi s tjelesnom bolešću
  • Seksualne poteškoće
  • Stres i “burnout” sindrom
  • Depresija
  Ostala područja rada:
  • Izazovi roditeljstva
  • Opsesivno-kompulzivni poremećaj
  • Poremećaji osobnosti
  • Samoozljeđivanje
  • Agresija
  • Žrtve nasilja
  • Poremećaji hranjenja
  • Promjene raspoloženja
  • Ovisnosti
  • Zlostavljanje na poslu (mobbing)
  • Poremećaji spavanja
  • Strahovi i fobije
  • Poteškoće LGBTQ populacije
  • Akademska kriza i neuspjeh
  Sljedećih 7 dana dostupna sam u ovim terminima:
  učitavam dostupne termine...

  Podijeli s prijateljima :)